Wybór projektów przez Euroregionalny Komitet Sterujący

Euroregionalny Komitet Sterujący (EKS)

Regulamin i lista członków Euroregionalnego Komitetu Sterującego (EKS) są dostępne tutaj.