25.09.2023

godz. 10:00

do

godz. 12:30

Gdzie?

Löcknitz

Kategoria

Euroregionalny Komitet Sterujący

3. Posiedzenie Euroregionalnego Komitetu Sterującego

Członkowie EKS zatwierdzili kolejne projekty do dofinansowania z FMP. W SC 6.3 wybrano 12 projektów o łącznej wartości dofinansowania 144 457 EUR (EFRR).

Lista zatwierdzonych projektów w Celu Szczegółowym 6.3 „Wzmocnienie zaufania”: