27.03.2024

godz. 10:00

do

godz. 12:30

Gdzie?

Szczecin

Kategoria

Euroregionalny Komitet Sterujący

8. Posiedzenie Euroregionalnego Komitetu Sterującego

Członkowie EKS zatwierdzili kolejne projekty do dofinansowania z FMP. W SC 6.3 wybrano 15 projektów o łącznej wartości dofinansowania 248 037 EUR (EFRR).

Lista zatwierdzonych projektów: