Pliki do pobrania dla Funduszu Małych Projektów

Kontakt

Wytyczne Funduszu Małych Projektów

Komisja Europejska poinformowała instytucje programowe o nowej interpretacji dotyczącej kwalifikowalności wkładów rzeczowych w formie dobrowolnej, nieodpłatnej pracy. W konsekwencji dobrowolna nieodpłatna praca nie może być już rozliczana jako wydatek kwalifikowalny w ramach kategorii kosztów 1 koszty personelu. Obejmuje to wydatki na dobrowolną nieodpłatną pracę w ramach stawki ryczałtowej na koszty personelu. W związku z tym wytyczne FMP musiały zostać dostosowane. Poprzednia wersja wytycznych z dnia 20.06.2023 r. nie jest już aktualna.

Dokumenty aplikacyjne

Prezentacje

Elementy graficzne Funduszu Małych Projektów

Kolejne warianty logotypu projektu

Jeśli ze względów projektowych zastosowanie kolorowego logotypu nie jest możliwe, można zastosować monochromatyczną wersję logotypu projektu w kolorze czarnym na jasnych tłach lub w kolorze białym na ciemnym tle:

Jeśli ze względu na mały rozmiar drukowanego elementu (np. długopis) użycie koloru nie jest praktyczne, można użyć uproszczonej monochromatycznej wersji logo Programu w kolorze czarnym na jasnym tle lub w kolorze białym na ciemnym tle:

FMP w okresie finansowania 2021-2027

Małe projekty mogą być finansowane w obszarach „Kultura, zrównoważona turystyka”, jak również „Wzmocnienie zaufania”. W Programie Współpracy Interreg VI A naszego obszaru Programu istnieją więc dwa Fundusze Małych Projektów (FMP).

Zarządzaniem FMP „Kultura, zrównoważona turystyka” zajmuje się Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu Pomerania w Szczecinie dla całego obszaru Programu. Związek Komunalny Pomerania w Löcknitz jest odpowiedzialne za FMP „Wzmocnienie zaufania”.

Maksymalny poziom dofinansowania dla małego projektu wynosi 80%. Dotacja z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) wynosi maksymalnie 50 000 EUR na projekt. Całkowite wydatki projektu są ograniczone do maksymalnie 100 000 EUR.

Przy finansowaniu małych projektów stosowane są uproszczenia dla wnioskodawców, takie jak metoda „projektu budżetu” oraz uproszczone opcje kosztów (UOK), czyli stawki ryczałtowe dla niektórych grup kosztów.

Obszar Programu

Homepage Interreg VI A MV/BB/PL 2021-2027