Sieć Informacyjno-Doradcza

Sieć Informacyjno-Doradcza Euroregionu Pomerania

Projekt „Sieć Informacyjno-Doradcza” (SID) jest projektem współpracy sześciu partnerów: Wspólnoty Komunalnej Europaregion Pomerania e.V., Stowarzyszenia Gmin Polskich Euroregionu Pomerania, STIC Wirtschaftsfördergesellschaft Märkisch-Oderland mbH, Gminy Miasto Koszalin, Gminy Miasto Świnoujście oraz Ogrodów Przelewice – Zachodniopomorskiego Centrum Kultury Obszarów Wiejskich i Edukacji Ekologicznej. Głównym celem jest skuteczne rozwiązanie różnorodnych wyzwań komunikacyjnych, administracyjnych, międzykulturowych i prawnych występujących na obszarze objętym programem. W szczególności projekt kładzie nacisk na wspieranie przedsiębiorstw, instytucji i mieszkańców w przezwyciężaniu barier transgranicznych. Poprzez wykorzystanie potencjału rozwojowego, inicjatywa dąży do wzmocnienia współpracy gospodarczej oraz generowania innowacyjnych impulsów, mających na celu trwały wkład w promocję lokalnej przedsiębiorczości.

W tym celu po obu stronach granicy powstała sieć dziewięciu biur, które umożliwiają bezpośrednie wsparcie na miejscu i zapewniają szeroki dostęp do istotnych informacji. Projekt charakteryzuje się usługami doradczymi w różnych kanałach komunikacji, w tym osobistymi konsultacjami na miejscu i dostępnym na stronie internetowej projektu formularzem kontaktowym.

Oferowane doradztwo obejmuje szeroki zakres spraw administracyjnych, które są oparte na różnych systemach prawnych obu krajów. Organizując polsko-niemieckie fora przedsiębiorców, podróże studyjne, seminaria i wizyty na targach, partnerzy tworzą platformę wymiany kontaktów biznesowych i dają impuls do rozwoju gospodarczego regionu przygranicznego. Ciągła komunikacja z izbami handlowymi i samorządowymi członkami stowarzyszenia umożliwia precyzyjne reagowanie na bieżące potrzeby. Celem wspólnego przedsięwzięcia jest trwałe wzmocnienie krajobrazu gospodarczego w regionie i stworzenie długoterminowych pozytywnych efektów zarówno dla firm, instytucji, jak i mieszkańców.

Kontakt dla przedsiębiorstw i instytucji:
E-mail: jackowski@pomerania.net
+49 (0) 39754 52916

Kontakt dla mieszkańców:
kontaktstelle@pomerania.net
+49 (0) 39754 52897

Projekt Sieć informacyjno-doradcza Euroregionu Pomerania jest dofinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Współpracy Interreg VI A Meklemburgia-Pomorze Przednie / Brandenburgia / Polska 2021-2027.

Okres realizacji projektu:
01.11.2023 – 31.10.2027