Euroregion POMERANIA

Polsko-niemiecka współpraca na Odrze i Morzu Bałtyckim

Co to jest Euroregion POMERANIA?

Pomorze oznacza krainę nad morzem. A przede wszystkim oznacza ludzi, których łączy morze.

Euroregion zbliża kultury, łączy siły i pomysły, buduje drogi.  Rzut oka na mapę pokazuje, że region w południowej części Bałtyku jest jednolity. Te same wybrzeża, te same krajobrazy, to samo morze, nawet wspólna językowa przeszłość. Poza wodami żadna granica nie jest rozpoznawalna. Tylko ludzie przez długi czas wierzyli, że są sobie obcy. Bo za mało o sobie wiedzieli. Wody można przekroczyć. To działa od tysięcy lat. Ale granice w umyśle. Dziedzictwo trzech wieków historii państw narodowych. Tu właśnie wkracza praca Euroregionu Pomerania. Dla prawdziwej współpracy transgranicznej.  Europa rośnie razem na północnym wschodzie.

Obszar Euroregionu Pomerania

Kraj nad morzem. Z otwartym horyzontem i niewielkimi odległościami do sąsiadów. Odra daje o sobie znać. Zaciszne jeziora i liczni świadkowie ponad tysiącletniej historii. Pałac książęcy władców pomorskich. Między urokami dziewiczej przyrody i wysokiego nieba, żywą historią i metropolią Szczecina powstaje mieszanka, z której wyrasta nowa, dynamiczna gospodarka i społeczeństwo.

Rozległe tereny wiejskie, nietknięta przyroda. Metropolia Berlin znajduje się tuż na południu. Przemysł na dużą skalę osiedlał się tu tylko sporadycznie. Setki tysięcy przyjeżdża co roku, by odpocząć w otoczeniu naturalnego piękna. Tradycyjne uzdrowiska nad Bałtykiem, lasy, jeziora, rzeki i kanały w głębi kraju: Turystyka oraz rozwój technologii i usług zorientowanych na ekologię to przyszłościowe branże Euroregionu. 

Pomysł europejski

Rosnąca historycznie różnorodność kulturowa i społeczna w Europie doprowadziła do powstania w poszczególnych krajach bardzo różnych systemów, struktur i warunków prawnych. Rozwój ten ma bezpośredni wpływ na regiony przygraniczne. Ze względu na swoje położenie geograficzne Euroregion Pomerania ma szczególne znaczenie jako łącznik pomiędzy Europą Środkową i Wschodnią oraz Skandynawią. Historycznie rozwinięte połączenia Zachód-Wschód i Północ-Południe są obecnie łączone w aspekcie dalszej integracji europejskiej, przy czym harmonizacja warunków życia, do której dąży się w UE, ma być stopniowo osiągana również tutaj. 15 grudnia 1995 roku na Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie został podpisany przez przedstawicieli Polski i Niemiec traktat założycielski Euroregionu Pomerania. Zbliżyli się do siebie. Intensywna współpraca gospodarcza jest logiczną konsekwencją. Najlepsze pozostaje, linie podziału się zacierają.

Czy masz jakieś pytania lub uwagi?

Zapraszamy do kontaktu z nami