30.08.2023

godz. 10:00

do

godz. 12:30

Gdzie?

Szczecin

Kategoria

Euroregionalny Komitet Sterujący

2. Posiedzenie Euroregionalnego Komitetu Sterującego

Członkowie EKS zatwierdzili pierwsze projekty do dofinansowania z FMP. W SC 6.3 wybrano 11 projektów o łącznej wartości dofinansowania 121 719 EUR (EFRR).

Lista zatwierdzonych projektów w Celu Szczegółowym 6.3 „Wzmocnienie zaufania”: