24.04.2024

godz. 10:00

do

godz. 12:30

Gdzie?

Löcknitz

Kategoria

Euroregionalny Komitet Sterujący

9. Posiedzenie Euroregionalnego Komitetu Sterującego

Członkowie EKS zatwierdzili kolejne projekty do dofinansowania z FMP. W SC 6.3 wybrano 6 projektów o łącznej wartości dofinansowania 92 134 EUR (EFRR).

Lista zatwierdzonych projektów: