28.02.2024

godz. 10:00

do

godz. 12:30

Gdzie?

Löcknitz

Kategoria

Euroregionalny Komitet Sterujący

7. Posiedzenie Euroregionalnego Komitetu Sterującego

W FMP „Wzmocnienie zaufania” (SC 6.3) wybrano 15 projektów o łącznej wartości dofinansowania 384 900 EUR (EFRR).

Lista zatwierdzonych projektów: