Związek Komunalny Europaregion POMERANIA e.V.

Rozwój współpracy transgranicznej

Obszar członkowski Związku Komunalnego Europaregion POMERANIA e.V.

Obszar członkowski stowarzyszenia obejmuje powiaty Vorpommern-Rügen, Vorpommern-Greifswald, Mecklenburgische Seenplatte, Uckermark i Barnim oraz byłe samodzielne miasta Stralsund, Greifswald i Neubrandenburg.

Regiony, które współpracują ponad granicami w dziedzinie gospodarczej i politycznej, odgrywają coraz ważniejszą rolę w rozwoju Europy. Wspierają one zrozumienie i zbliżenie zaangażowanej ludności, instytucji i przedsiębiorstw.

Idea ta stała się podstawą do założenia jesienią 1992 roku stowarzyszenia Kommunalgemeinschaft (Związek Komunalny) Europaregion POMERANIA e.V., w którym połączyły się powiaty i miasta Pomorza Zachodniego i Brandenburgii. Był to pierwszy krok w kierunku rozwoju i kształtowania rozwoju regionalnego w wymiarze transgranicznym. Wspólnota gmin jest członkiem założycielem Euroregionu POMERANIA.

Statut Związku Komunalnego Europaregion POMERANIA e.V.

Statut stowarzyszenia przewiduje dwie kategorie członków: członków zwyczajnych i członków wspierających. Członkami zwyczajnymi mogą być powiaty i miasta o liczbie mieszkańców 50.000 lub więcej z Meklemburgii-Pomorza Przedniego i Brandenburgii (§ 3 ust. 1 statutu). O członkostwo wspierające mogą ubiegać się osoby fizyczne i prawne, które czują się związane z celami stowarzyszenia i chcą je wspierać (§ 3 ust. 1 pkt. 2 statutu). 

Obecnie obowiązujący statut przewiduje cztery organy stowarzyszenia: walne zgromadzenie, prezydium, komitet sterujący i dyrektora zarządzającego (§ 5).

Członkowie zwyczajni Związku Komunalnego Europaregion POMERANIA e.V. pochodzą z:

Nasz obszar działania

Obszar działania obejmuje samorządy lokalne w Meklemburgii-Pomorzu Przednim, Brandenburgii i Województwie Zachodniopomorskim.
Stowarzyszenie wspiera rozwój transgraniczny na swoim obszarze działania w zakresie infrastruktury, gospodarki, kultury i innych zadań społecznych.

Stowarzyszenie reprezentuje interesy swojego obszaru w EUROREGIONIE POMERANIA, jak również wobec władz poszczególnych krajów związkowych, rządu federalnego i Unii Europejskiej.