11.07.2023

godz. 11:00

Gdzie?

Löcknitz

Kategoria

Euroregionalny Komitet Sterujący

Konstytuujące posiedzenie Euroregionalnego Komitetu Sterującego

Porządek obrad:

  1. Otwarcie posiedzenia i wprowadzenie przez Zarządzających FMP
    Andrea Gronwald, Dyrektor Kommunalgemeinschaft Europaregion POMERANIA e.V.
    Paweł Bartnik, Dyrektor Stowarzyszenia Gmin Polskich Euroregionu Pomerania
  2. Prezentacja Wytycznych dla Funduszu Małych Projektów Interreg VI A w CS 4.6 i CS 6.3
  3. Przyjęcie Regulaminu Euroregionalnego Komitetu Sterującego
  4. Sprawy różne