Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży

Spotkanie i współpraca młodych Polaków i Niemców

Funkcja Euroregionu Pomerania w PNWM

W 1995 roku Związek Komunalny (Kommunalgemeinschaft) Pomerania e.V. powierzono zadanie centrum regionalnego Meklemburgii-Pomorza Zachodniego. Od tego czasu w ramach wytycznych Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży (PNWM) i Ministerstwa Edukacji Meklemburgii-Pomorza Zachodniego promuje się działania związane ze spotkaniem.

Czyniąc to, wypełnia zadania państwa. Na przykład opiekuje się tymi organizacjami, które nie mają innej centrali. Zarządza funduszami PNWM i kraju związkowego Meklemburgia-Pomorze Przednie.

W 1996 r. zadanie to przekazano również polskiemu stowarzyszeniu, Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu Pomerania, dla obecnego województwa zachodniopomorskiego.

Umożliwiło to osiągnięcie lepszej koordynacji działań związanych z napotkaniem. Organizowane są między innymi wspólne imprezy edukacyjne.

Aktualne dokumenty aplikacyjne oraz warunki dofinansowania znajdują się na stronie głównej PNWM:

Wiadomości dotyczące PNWM

Strona tytułowa broszury informacyjnej PNWM

Zadania i struktura PNWM

Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży (PNWM) ma za zadanie wspierać polską i niemiecką młodzież w poznawaniu się i wspólnym działaniu.

PNWM ma dwa biura, jedno w Warszawie i jedno w Poczdamie. Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży zorganizowana jest według systemu centralnego biura. W ramach tej struktury współpracują ze sobą urzędy centralne krajów związkowych, urzędy centralne organizacji niezależnych oraz poszczególne organizacje o szczególnym znaczeniu.

Biura centralne rozwijają i wspierają różne formy wymiany młodzieży i uczniów w oparciu o ogólne cele PNWM:

  • porozumienie między młodymi ludźmi obu narodów
  • Rozwijanie ducha partnerstwa i przyjmowanie osobistej odpowiedzialności.

 

Osiąga się to poprzez promowanie projektów:

  • projekty ogólne, polityczne, społeczne, zdrowotne, kulturalne, z zakresu historii naturalnej i techniczne
  • Praktyki

Podstawa prawna Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży

Założenie Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży (PNWM) sięga porozumienia zawartego między ówczesnym kanclerzem Niemiec Helmutem Kohlem a jego polskim odpowiednikiem Tadeuszem Mazowieckim, ówczesnym premierem RP, na spotkaniu we Frankfurcie nad Odrą 6 listopada 1990 roku.

Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży została ostatecznie założona w 1991 roku przez rządy Niemiec i Polski, które umownie zgodziły się na przekazanie PNWM odpowiedzialności za wspieranie polsko-niemieckiej wymiany młodzieży. PNWM była tym samym pierwszą dwunarodową polsko-niemiecką organizacją posiadającą osobowość prawną organizacji międzynarodowej.

Dalsze informacje można znaleźć na centralnej stronie internetowej PNWM https://pnwm.org/.

Strona internetowa PNWM