Interreg VI A FMP "Wzmacnianie zaufania" - zatwierdzone projekty

FMP w okresie finansowania 2023-2028

W okresie finansowania Programu Współpracy Interreg VI A, całkowite finansowanie z EFRR w wysokości 4,737 mln Euro jest dostępne dla Funduszu Małych Projektów „Wzmocnienie zaufania” do końca 2028 roku.

Na tej stronie można znaleźć informacje na temat projektów zatwierdzonych w ramach Funduszu Małych Projektów „Wzmocnienie zaufania”. Dane są regularnie aktualizowane. W razie jakichkolwiek pytań lub uwag prosimy o kontakt z pracownikami FMP.
Wystarczy wysłać do nas wiadomość e-mail na adres kpf@pomerania.net.

Do tej pory zatwierdzono łącznie 99 projektów o łącznych kosztach w wysokości 2.072.462 Euro i łącznym dofinansowaniu (EFRR) w wysokości 1.656.672 Euro.
(stan na 26.06.2024 r.)

Obszar Programu Interreg VI A

Projekty z podziałem na lata

Wykorzystanie EFRR przez zatwierdzone projekty

Lista projektów dofinansowanych w ramach FMP "Wzmacnianie zaufania"