Konstytuujące posiedzenie Euroregionalnego Komitetu Sterującego

Porządek obrad: Otwarcie posiedzenia i wprowadzenie przez Zarządzających FMP Andrea Gronwald, Dyrektor Kommunalgemeinschaft Europaregion POMERANIA e.V. Paweł Bartnik, Dyrektor Stowarzyszenia Gmin Polskich Euroregionu Pomerania Prezentacja Wytycznych dla Funduszu Małych Projektów Interreg VI A w CS 4.6 i CS 6.3 Przyjęcie Regulaminu Euroregionalnego Komitetu Sterującego Sprawy różne