2. Posiedzenie Euroregionalnego Komitetu Sterującego

Członkowie EKS zatwierdzili pierwsze projekty do dofinansowania z FMP. W SC 6.3 wybrano 11 projektów o łącznej wartości dofinansowania 121 719 EUR (EFRR). Lista zatwierdzonych projektów w Celu Szczegółowym 6.3 „Wzmocnienie zaufania”: