Fundusze Małych Projektów – Wytyczne dla wnioskodawców

Aktualizacje wytycznych 18.12.2023: W przypadku wyłącznego korzystania z umów cywilnoprawnych w ramach kosztów personelu, nie ma możliwości skorzystania z odpowiedniej stawki ryczałtowej na koszty podróży i zakwaterowania (KK 3) (polskie UE zwiększyła limit pomocy pośredniej na przedsiębiorstwo i projekt z 20 000 EUR do 22 000 EUR. Ponadto wprowadzono uzupełnienia dotyczące wniosków o środki krajowe/fundusze […]