Dokumentdetails

Fundusze Małych Projektów – Wytyczne dla wnioskodawców

Komisja Europejska poinformowała instytucje programowe o nowej interpretacji dotyczącej kwalifikowalności wkładów rzeczowych w formie dobrowolnej, nieodpłatnej pracy. W konsekwencji dobrowolna nieodpłatna praca nie może być już rozliczana jako wydatek kwalifikowalny w ramach kategorii kosztów 1 koszty personelu. Obejmuje to wydatki na dobrowolną nieodpłatną pracę w ramach stawki ryczałtowej na koszty personelu.

W związku z tym wytyczne FMP musiały zostać dostosowane. Poprzednia wersja wytycznych z dnia 20.06.2023 r. nie jest już aktualna.

22.08.2023
Int6a_KPF-FMP_Richtlinien-wytyczne_2023-08-22_final.pdf