Dokumentdetails

Fundusze Małych Projektów – Wytyczne dla wnioskodawców

Aktualizacje wytycznych

18.12.2023:
W przypadku wyłącznego korzystania z umów cywilnoprawnych w ramach kosztów personelu, nie ma możliwości skorzystania z odpowiedniej stawki ryczałtowej na koszty podróży i zakwaterowania (KK 3) (polskie
UE zwiększyła limit pomocy pośredniej na przedsiębiorstwo i projekt z 20 000 EUR do 22 000 EUR.
Ponadto wprowadzono uzupełnienia dotyczące wniosków o środki krajowe/fundusze z rezerwy celowej budżetu państwa i związanych z nimi działań komunikacyjnych.

22.08.2023:
Komisja Europejska poinformowała instytucje programowe o nowej interpretacji dotyczącej kwalifikowalności wkładów rzeczowych w formie dobrowolnej, nieodpłatnej pracy. W konsekwencji dobrowolna nieodpłatna praca nie może być już rozliczana jako wydatek kwalifikowalny w ramach kategorii kosztów 1 koszty personelu. Obejmuje to wydatki na dobrowolną nieodpłatną pracę w ramach stawki ryczałtowej na koszty personelu.

Poprzednie wersje wytycznych z dnia 20.06.2023 r. i 22.08.2023 r. nie są już aktualne.

18.12.2023
Int6a_KPF-FMP_Richtlinien-wytyczne_2023-12-18_final-1.pdf