Spotkanie specjalistów polsko-niemieckiej wymiany młodzieży, Poznań 9-10.10.2023

Po pięciu latach przerwy wymuszonych pandemią, PNWM zorganizowała dla swoich jednostek centralnych dwudniową konferencję w Poznaniu. Konferencji towarzyszyli dyrektorzy zarządzający PNWM: Małgorzata Bochwic-Ivanovska i Stephan Erb. Spotkanie miało formę warsztatową i dotyczyło współpracy z referatami wspierania PNWM oraz wspólnych działań PR-owych na rzecz wymiany młodzieży. Przedstawiono także nowe stawki dofinansowania projektów na rok 2024. Zostaną […]

Kolejne projekty zatwierdzone w ramach Funduszów Małych Projektów Interreg VI A

W dniu 25.09.2023 r. w Löcknitz odbyło się trzecie posiedzenie Euroregionalnego Komitetu Sterującego (EKS) Funduszów Małych Projektów dla Celów Szczegółowych 4.6 „Kultura i zrównoważona turystyka” (Zarządzający – Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu Pomerania) oraz Celu 6.3 „Wzmocnienie zaufania” – (Zarządzający – Kommunalgemeinschaft Pomerania e.V.). Członkowie EKS zatwierdzili kolejne projekty do dofinansowania z FMP. W SC 6.3 […]

Zatwierdzono pierwsze projekty w ramach Funduszów Małych Projektów Interreg VI A

W dniu 30.08.2023 r. w Szczecinie odbyło się drugie posiedzenie Euroregionalnego Komitetu Sterującego (EKS) Funduszów Małych Projektów dla Celów Szczegółowych 4.6 „Kultura i zrównoważona turystyka” (Zarządzający – Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu Pomerania) oraz Celu 6.3 „Wzmocnienie zaufania” – (Zarządzający – Kommunalgemeinschaft Pomerania e.V.). Członkowie EKS zatwierdzili pierwsze projekty do dofinansowania z FMP. W SC 6.3 […]

Uwaga! Wytyczne FMP zostały zmienione

Wytyczne dotyczące Funduszów Małych Projektów musiały zostać zaktualizowane z następującego powodu. Komisja Europejska poinformowała instytucje programowe o nowej interpretacji dotyczącej kwalifikowalności wkładów rzeczowych w formie dobrowolnej, nieodpłatnej pracy. W konsekwencji dobrowolna nieodpłatna praca nie może być już rozliczana jako wydatek kwalifikowalny w ramach kategorii kosztów 1 koszty personelu. Obejmuje to wydatki na dobrowolną nieodpłatną pracę […]

Konkurs fotograficzny Interreg Cooperation Day 2023

Z okazji zbliżajacego się Interreg Cooperation Day 2023 Wspólny Sekretariat Programu Współpracy Interreg VI A Mecklenburg-Vorpommern / Brandenburg / Polska organizuje konkurs fotograficzny „Zaprezentujcie nam swoje umiejętności fotograficzne”. Celem konkursu jest wyłonienie najlepszych zdjęć pokazujących polsko-niemiecką współpracę transgraniczną na obszarze Programu Współpracy Interreg VI A Mecklenburg-Vorpommern / Brandenburg / Polska 2021-2027. Zgłoszenia można nadsyłać od […]

Euroregionalny Komitet Sterujący Funduszy Małych Projektów został ukonstytuowany

W dniu 11 lipca 2023 r. w Löcknitz odbyło się posiedzenie inauguracyjne Euroregionalnego Komitetu Sterującego (EKS) Funduszy Małych Projektów dla Celów Szczegółowych 4.6 „Kultura i zrównoważona turystyka” i 6.3 „Wzmacnianie zaufania”. Podczas spotkania został przyjęty Regulamin Euroregionalnego Komitetu Sterującego. Członkowie EKS zapoznali się z zasadami i wytycznymi dotyczącymi Funduszy Małych Projektów w bieżącym Programie. Członkowie […]

Dokumenty Funduszu Małych Projektów zostały opublikowane

Po bardzo intensywnych pracach przygotowawczych i ścisłej koordynacji z Instytucją Zarządzającą i Partnerami Programu Współpracy Interreg VI A Meklemburgia-Pomorze Przednie / Brandenburgia / Polska 2021-2027, możemy nareszcie przedstawić wytyczne i dokumenty aplikacyjne Funduszu Małych Projektów. Jak już informowaliśmy, pojawią się pewne znaczące zmiany w realizacji Małych Projektów. Małe Projekty mogą być finansowane w obszarach „Kultura, zrównoważona […]