Wynik posiedzenia Euroregionalnego Komitetu Sterującego w dniu 30.11.2023 r.

W dniu 30.11.2023 r. w Löcknitz odbyło się piąte posiedzenie Euroregionalnego Komitetu Sterującego (EKS) Funduszów Małych Projektów dla Celów Szczegółowych 4.6 „Kultura i zrównoważona turystyka” (Zarządzający – Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu Pomerania) oraz Celu 6.3 „Wzmocnienie zaufania” – (Zarządzający – Kommunalgemeinschaft Pomerania e.V.). Członkowie EKS zatwierdzili kolejne projekty do dofinansowania z FMP. W SC 6.3 […]

Wspólny Sekretariat Interreg VI A MV/BB/PL szuka wsparcia

Ministerstwo Gospodarki, Infrastruktury, Turystyki i Zatrudnienia Meklemburgii-Pomorza Przedniego oferuje pracę na czas nieokreślony w Wydziale V 430 „Europejska Współpraca Terytorialna INTERREG” na stanowisku Pracownik biurowy we Wspólnym Sekretariacie Miejsce zatrudnienia: Löcknitz. Informujemy, że procedura naboru pracowników odbywać się będzie w języku niemieckim i w języku polskim z udziałem polskich i brandenburskich Partnerów Programu. Zapraszamy do […]

Wynik posiedzenia Euroregionalnego Komitetu Sterującego w dniu 26.10.2023 r.

W dniu 26.10.2023 r. w Szczecinie odbyło się czwarte posiedzenie Euroregionalnego Komitetu Sterującego (EKS) Funduszów Małych Projektów dla Celów Szczegółowych 4.6 „Kultura i zrównoważona turystyka” (Zarządzający – Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu Pomerania) oraz Celu 6.3 „Wzmocnienie zaufania” – (Zarządzający – Kommunalgemeinschaft Pomerania e.V.). Członkowie EKS zatwierdzili kolejne projekty do dofinansowania z FMP. W SC 6.3 […]

Spotkanie specjalistów polsko-niemieckiej wymiany młodzieży, Poznań 9-10.10.2023

Po pięciu latach przerwy wymuszonych pandemią, PNWM zorganizowała dla swoich jednostek centralnych dwudniową konferencję w Poznaniu. Konferencji towarzyszyli dyrektorzy zarządzający PNWM: Małgorzata Bochwic-Ivanovska i Stephan Erb. Spotkanie miało formę warsztatową i dotyczyło współpracy z referatami wspierania PNWM oraz wspólnych działań PR-owych na rzecz wymiany młodzieży. Przedstawiono także nowe stawki dofinansowania projektów na rok 2024. Zostaną […]

Kolejne projekty zatwierdzone w ramach Funduszów Małych Projektów Interreg VI A

W dniu 25.09.2023 r. w Löcknitz odbyło się trzecie posiedzenie Euroregionalnego Komitetu Sterującego (EKS) Funduszów Małych Projektów dla Celów Szczegółowych 4.6 „Kultura i zrównoważona turystyka” (Zarządzający – Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu Pomerania) oraz Celu 6.3 „Wzmocnienie zaufania” – (Zarządzający – Kommunalgemeinschaft Pomerania e.V.). Członkowie EKS zatwierdzili kolejne projekty do dofinansowania z FMP. W SC 6.3 […]

Zatwierdzono pierwsze projekty w ramach Funduszów Małych Projektów Interreg VI A

W dniu 30.08.2023 r. w Szczecinie odbyło się drugie posiedzenie Euroregionalnego Komitetu Sterującego (EKS) Funduszów Małych Projektów dla Celów Szczegółowych 4.6 „Kultura i zrównoważona turystyka” (Zarządzający – Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu Pomerania) oraz Celu 6.3 „Wzmocnienie zaufania” – (Zarządzający – Kommunalgemeinschaft Pomerania e.V.). Członkowie EKS zatwierdzili pierwsze projekty do dofinansowania z FMP. W SC 6.3 […]

Uwaga! Wytyczne FMP zostały zmienione

Wytyczne dotyczące Funduszów Małych Projektów musiały zostać zaktualizowane z następującego powodu. Komisja Europejska poinformowała instytucje programowe o nowej interpretacji dotyczącej kwalifikowalności wkładów rzeczowych w formie dobrowolnej, nieodpłatnej pracy. W konsekwencji dobrowolna nieodpłatna praca nie może być już rozliczana jako wydatek kwalifikowalny w ramach kategorii kosztów 1 koszty personelu. Obejmuje to wydatki na dobrowolną nieodpłatną pracę […]