Wynik posiedzenia Euroregionalnego Komitetu Sterującego w dniu 27.03.2024 r.

W dniu 27.03.2024 r. w Szczecinie odbyło się 8. posiedzenie Euroregionalnego Komitetu Sterującego (EKS) Funduszów Małych Projektów dla Celów Szczegółowych 4.6 „Kultura i zrównoważona turystyka” (Zarządzający – Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu Pomerania) oraz Celu 6.3 „Wzmocnienie zaufania” – (Zarządzający – Kommunalgemeinschaft Pomerania e.V.). Członkowie EKS zatwierdzili kolejne projekty do dofinansowania z FMP. W SC 6.3 […]

Aktualne działania w UE – REGIOSTARS 2024 i #EUinmyregion

REGIOSTARS 2024 Chcesz zostać gwiazdą polityki regionalnej? Konkurs REGIOSTARS 2024 jest otwarty dla zgłoszeń do 31 maja. W tym roku można zgłaszać się w pięciu kategoriach odpowiadających celom polityki spójności. Wnioski można składać w języku angielskim lub w języku ojczystym. Projekty muszą być ukończone w momencie zgłoszenia. Niezależne jury złożone z pracowników naukowych wybierze do […]

Wynik posiedzenia Euroregionalnego Komitetu Sterującego w dniu 28.02.2024 r.

W dniu 28.02.2024 r. w Löcknitz odbyło się 7. posiedzenie Euroregionalnego Komitetu Sterującego (EKS) Funduszów Małych Projektów dla Celów Szczegółowych 4.6 „Kultura i zrównoważona turystyka” (Zarządzający – Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu Pomerania) oraz Celu 6.3 „Wzmocnienie zaufania” – (Zarządzający – Kommunalgemeinschaft Pomerania e.V.). Członkowie EKS zatwierdzili kolejne projekty do dofinansowania z FMP. W SC 6.3 […]

Sieć Informacyjno-Doradcza publikuje terminy wydarzeń 2024

Sieć Informacyjno-Doradcza prezentuje nowy kalendarz wydarzeń na rok 2024, zawierający wiele wydarzeń informacyjnych, szkoleń i wydarzeń networkingowych dostosowanych do potrzeb działających transgranicznie przediębiorstw, instytucji i obywateli prowadzących transgraniczny styl życia. Wydarzenia te stanowią inspirującą platformę wymiany wiedzy, pomysłów i zasobów, szczególnie dla osób działających w Euroregionie Pomerania. Kalendarz wydarzeń jest już dostępny do pobrania. Poszczególne […]

Interreg VI A „Duże projekty” – Szkolenia dla wnioskodawców w ramach zbliżającego się 4 naboru wniosków

UWAGA! Do wszystkich zainteresowanych dużymi projektami Interreg! Wspólny Sekretariat (WS) Programu Współpracy Meklemburgia-Pomorze Przednie / Brandenburgia / Polska 2021-2027 ogłasza rozpoczęcie kolejnej rundy szkoleń dla wnioskodawców w naszym Programie. Szkolenia dla wnioskodawców w ramach zbliżającego się 4 naboru wniosków. Planowany nabór będzie trwał od 06.05.2024 r. do 30.08.2024 r. WS proponuje trzy terminy szkoleń w […]

Przetarg na stronę internetową

Wspólnota Komunalna Europaregion Pomerania e.V. zamierza w najbliższym czasie udzielić zamówienia na stworzenie strony internetowej dla projektu Interreg VI A – Sieć Informacyjno-Doradcza. Strona powinna być dostępna w języku niemieckim i polskim oraz odzwierciedlać wszystkie działania w ramach projektu. Zainteresowani usługodawcy proszeni są o kontakt z Przemysławem Jackowskim (jackowski@pomerania.net) do 16 lutego 2024 r.

Zaproszenie na „Polsko-Niemieckie Dni Turystyki Rowerowej”

Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego wraz z Powiatem Uckermark serdecznie zaprasza wszystkich chętnych do wzięcia udziału w Polsko-Niemieckich Dniach Turystyki Rowerowej 16-17.02.2024r. Cały program wydarzenia znajduje się na poniższej stronie: https://rowery.wzp.pl/artykul/26/program-polsko-niemieckich-dni-turystyki-rowerowej Projekt „Polsko-Niemieckie Dni Turystyki Rowerowej” współfinansowany z Funduszu Małych Projektów (FMP) w ramach Programu Współpracy Interreg VI A Meklemburgia-Pomorze Przednie / Brandenburgia / Polska 2021-2027.