Wynik posiedzenia Euroregionalnego Komitetu Sterującego w dniu 29.05.2024 r.

W dniu 29.05.2024 r. w Szczecinie odbyło się 10. posiedzenie Euroregionalnego Komitetu Sterującego (EKS) Funduszów Małych Projektów dla Celów Szczegółowych 4.6 „Kultura i zrównoważona turystyka” (Zarządzający – Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu Pomerania) oraz Celu 6.3 „Wzmocnienie zaufania” – (Zarządzający – Kommunalgemeinschaft Pomerania e.V.).

W SC 6.3 wybrano 13 projektów o łącznej wartości dofinansowania 185 553 EUR (EFRR).

Lista zatwierdzonych projektów w Celu Szczegółowym 6.3 „Wzmocnienie zaufania”:

Na spotkaniu wybrano również 8 projektów o wartości 241 825 EUR z EFRR w ramach celu szczegółowego 4.6 „Kultura i zrównoważona turystyka”.

Kolejne spotkanie EKS odbędzie się 26.06.2024 r. w Löcknitz.