Wspólne spotkanie małych międzynarodowych moli książkowych

Polsko-niemiecki projekt spotkań przedszkolnych

Dzieci z Przedszkola Publicznego Nr 67 w Szczecinie i Randow Spatzen z Löcknitz zakończyły 23 maja 2023 trzyczęściowy projekt poświęcony książkom. We wszystkich  spotkaniach, które odbywały sią co dwa tygodnie w niemieckim przedszkolu, brały udział te same dzieci.

Pod okiem polskich i niemieckich nauczycieli dzieci naprawiały książki, malowały własne książki, uczyły się o powstaniu książek. Praca z książkami przeplatana była śpiewami, tańcami i zabawami na świeżym powietrzu.

Projekty dofinansowane zostały przez PNWM. Kolejne spotkanie zaplanowane jest w połowie czerwca na szczecińskim stadionie lekkoatletycznym im. W. Maniaka i będzie miało charakter sportowy.