Uwaga! Wytyczne FMP zostały zmienione

Wytyczne dotyczące Funduszów Małych Projektów musiały zostać zaktualizowane z następującego powodu.

Komisja Europejska poinformowała instytucje programowe o nowej interpretacji dotyczącej kwalifikowalności wkładów rzeczowych w formie dobrowolnej, nieodpłatnej pracy. W konsekwencji dobrowolna nieodpłatna praca nie może być już rozliczana jako wydatek kwalifikowalny w ramach kategorii kosztów 1 koszty personelu. Obejmuje to wydatki na dobrowolną nieodpłatną pracę w ramach stawki ryczałtowej na koszty personelu.

Poprzednia wersja wytycznych z dnia 20.06.2023 r. nie jest już aktualna.

 

Komisja Europejska poinformowała instytucje programowe o nowej interpretacji dotyczącej kwalifikowalności wkładów rzeczowych w formie dobrowolnej, nieodpłatnej pracy. W konsekwencji dobrowolna nieodpłatna praca nie może być już rozliczana jako wydatek kwalifikowalny w ramach kategorii kosztów 1 koszty personelu. Obejmuje to wydatki na dobrowolną nieodpłatną pracę w ramach stawki ryczałtowej na koszty personelu. W związku z tym wytyczne FMP musiały zostać dostosowane. Poprzednia wersja wytycznych z dnia 20.06.2023 r. nie jest już aktualna.