Inauguracja projektu „Sieć Informacyjno-Doradcza” Euroregionu Pomerania

4 grudnia 2023 r. w siedzibie Wspólnoty Komunalnej Pomerania miała miejsce inauguracja projektu „Sieć Informacyjno-Doradcza”. Inicjatywa ta skupia sześciu partnerów z Euroregionu Pomerania i stanowi innowacyjną odpowiedź na wyzwania związane z integracją różnych struktur państwowych i systemów prawnych na obszarze euroregionu.

Celem projektu jest przezwyciężenie wyzwań komunikacyjnych, administracyjnych, międzykulturowych i prawnych w polsko-niemieckim regionie przygranicznym. Jednym ze szczególnych wyzwań jest brak wiedzy na temat kraju sąsiada, co znacznie utrudnia współpracę między przedsiębiorstwami, instytucjami i obywatelami.

Najważniejszym elementem projektu jest sieć dziewięciu biur w całym Euroregionie, w których zatrudniony zostanie dwujęzyczny personel, mający za zadanie wspierać osoby poszukujące porady w konkretnych kwestiach oraz organizować wydarzenia informacyjne na tematy transgraniczne. Dzięki bliskości lokalnego środowiska możliwe będzie szybkie i bezpośrednie przekazywanie zainteresowanym stronom konkretnych kontaktów i ofert współpracy.

Aby zintensyfikować współpracę gospodarczą, oferowane będą różne formaty wydarzeń, takie jak polsko-niemieckie fora przedsiębiorców, podróże studyjne, seminaria i wizyty na targach. Polsko-Niemiecki punkt spotkań przedsiębiorców na dworcu kolejowym w Küstrin-Kietz (powiat Märkisch-Oderland) będzie służył jako przestrzeń coworkingowa i ułatwi nawiązywanie kontaktów.

Dni doradztwa z przedstawicielami izb adwokackich, kas chorych, funduszy emerytalnych i innych instytucji z obu krajów uzupełniają pakiet doradczy mający na celu przekazanie wiedzy na temat kwestii transgranicznych, obowiązujących przepisów, systemów prawnych oraz różnic administracyjnych i kulturowych.

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach programu współpracy Interreg VI A.