Spotkanie specjalistów polsko-niemieckiej wymiany młodzieży, Poznań 9-10.10.2023

Po pięciu latach przerwy wymuszonych pandemią, PNWM zorganizowała dla swoich jednostek centralnych dwudniową konferencję w Poznaniu.

Konferencji towarzyszyli dyrektorzy zarządzający PNWM: Małgorzata Bochwic-Ivanovska i Stephan Erb.

Spotkanie miało formę warsztatową i dotyczyło współpracy z referatami wspierania PNWM oraz wspólnych działań PR-owych na rzecz wymiany młodzieży. Przedstawiono także nowe stawki dofinansowania projektów na rok 2024. Zostaną one opublikowane po zatwierdzeniu przez Polsko-Niemiecką Radę Młodzieży.

Cieszymy się, że liczba dofinansowanych projektów osiągnęła prawie poziom sprzed pandemii.