Procedura obiegowa Euroregionalnego Komitetu Sterującego

Członkowie EKS zatwierdzili kolejne projekty do dofinansowania z FMP. W SC 6.3 wybrano 4 projekty o łącznej wartości dofinansowania 73 639 EUR (EFRR). Lista zatwierdzonych projektów w Celu Szczegółowym 6.3 „Wzmocnienie zaufania”: