06.05.2024

do

13.05.2024

Gdzie?

Procedura obiegowa

Kategoria

Euroregionalny Komitet Sterujący

Procedura obiegowa Euroregionalnego Komitetu Sterującego

W Celu Szczegółowym 6.3 „Wzmocnienie zaufania” wybrano 3 kolejne projekty o łącznej wartości finansowania 49 207 EUR (EFRR).

Lista zatwierdzonych projektów: