2. Posiedzenie Euroregionalnego Komitetu Sterującego

Członkowie EKS zatwierdzili pierwsze projekty do dofinansowania z FMP. W SC 6.3 wybrano 11 projektów o łącznej wartości dofinansowania 121 719 EUR (EFRR). Lista zatwierdzonych projektów w Celu Szczegółowym 6.3 „Wzmocnienie zaufania”:

Konstytuujące posiedzenie Euroregionalnego Komitetu Sterującego

Porządek obrad: Otwarcie posiedzenia i wprowadzenie przez Zarządzających FMP Andrea Gronwald, Dyrektor Kommunalgemeinschaft Europaregion POMERANIA e.V. Paweł Bartnik, Dyrektor Stowarzyszenia Gmin Polskich Euroregionu Pomerania Prezentacja Wytycznych dla Funduszu Małych Projektów Interreg VI A w CS 4.6 i CS 6.3 Przyjęcie Regulaminu Euroregionalnego Komitetu Sterującego Sprawy różne