8. Posiedzenie Euroregionalnego Komitetu Sterującego

Członkowie EKS zatwierdzili kolejne projekty do dofinansowania z FMP. W SC 6.3 wybrano 15 projektów o łącznej wartości dofinansowania 248 037 EUR (EFRR). Lista zatwierdzonych projektów: Lista wszystkich dotychczas zatwierdzonych projektów