Dokumentdetails

Koncepcja rozwoju i działań Euroregionu Pomerania na lata 2021-2030

W niniejszej Koncepcji Rozwoju i Działań 2021-2030 sformułowano cele, obszary i sposoby działania we współpracy transgranicznej Euroregionu Pomerania, które nadają kierunek wspólnemu rozwojowi euroregionu.

28.10.2020
EHK_Pomerania_2021-2030_PL.pdf