Zatwierdzono pierwsze projekty w ramach Funduszów Małych Projektów Interreg VI A

W dniu 30.08.2023 r. w Szczecinie odbyło się drugie posiedzenie Euroregionalnego Komitetu Sterującego (EKS) Funduszów Małych Projektów dla Celów Szczegółowych 4.6 „Kultura i zrównoważona turystyka” (Zarządzający – Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu Pomerania) oraz Celu 6.3 „Wzmocnienie zaufania” – (Zarządzający – Kommunalgemeinschaft Pomerania e.V.).

Członkowie EKS zatwierdzili pierwsze projekty do dofinansowania z FMP. W SC 6.3 wybrano 11 projektów o łącznej wartości dofinansowania 121 719 EUR (EFRR).

Lista zatwierdzonych projektów w Celu Szczegółowym 6.3 „Wzmocnienie zaufania”:

Na spotkaniu wybrano również projekt o wartości 35 096 EUR z EFRR w ramach celu szczegółowego 4.6 „Kultura i zrównoważona turystyka”.

Kolejne spotkanie EKS odbędzie się 25.09.2023 r. w Löcknitz.