Wynik procedury obiegowej Komitetu Sterującego w dniu 21.12.2023 r.

Wdniach od 14 do 21 grudnia 2023 r. odbyło się procedura obiegowa Euroregionalnego Komitetu Sterującego (EKS) Funduszów Małych Projektów dla Celów Szczegółowych 4.6 „Kultura i zrównoważona turystyka” (Zarządzający – Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu Pomerania) oraz Celu 6.3 „Wzmocnienie zaufania” – (Zarządzający – Kommunalgemeinschaft Pomerania e.V.).

Członkowie EKS zatwierdzili kolejne projekty do dofinansowania z FMP. W SC 6.3 wybrano 4 projekty o łącznej wartości dofinansowania 73 639 EUR (EFRR).

Lista zatwierdzonych projektów w Celu Szczegółowym 6.3 „Wzmocnienie zaufania”:

Na spotkaniu wybrano również cztery projekty o wartości 135 545 EUR z EFRR w ramach celu szczegółowego 4.6 „Kultura i zrównoważona turystyka”.

Kolejne spotkanie EKS odbędzie się 31.01.2024 r. w Szczecinie.