Wynik posiedzenia Euroregionalnego Komitetu Sterującego w dniu 26.10.2023 r.

W dniu 26.10.2023 r. w Szczecinie odbyło się czwarte posiedzenie Euroregionalnego Komitetu Sterującego (EKS) Funduszów Małych Projektów dla Celów Szczegółowych 4.6 „Kultura i zrównoważona turystyka” (Zarządzający – Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu Pomerania) oraz Celu 6.3 „Wzmocnienie zaufania” – (Zarządzający – Kommunalgemeinschaft Pomerania e.V.).

Członkowie EKS zatwierdzili kolejne projekty do dofinansowania z FMP. W SC 6.3 wybrano 3 projekty o łącznej wartości dofinansowania 66 288 EUR (EFRR).

Lista zatwierdzonych projektów w Celu Szczegółowym 6.3 „Wzmocnienie zaufania”:

Na spotkaniu wybrano również 5 projektów o wartości 95 714 EUR z EFRR w ramach celu szczegółowego 4.6 „Kultura i zrównoważona turystyka”.

Kolejne spotkanie EKS odbędzie się 30.11.2023 r. w Löcknitz.