Polski prezydent Krzysztof Soska i niemiecki prezydent Euroregionu Pomerania Michael Sack (od lewej do prawej)

01.03.2023

godz. 12:00

do

godz. 14:00

Gdzie?

Greifswald

Kategoria

Związek Komunalny

Związek Komunalny Europaregion POMERANIA świętuje swoje 30-lecie

W dniu 1 marca 2023 r. w Greifswaldzie ponad 100 gości, w tym sekretarz stanu parlamentu Pomorza Zachodniego i Meklemburgii Wschodniej Heiko Miraß, świętowało 30. rocznicę powstania Kommunalgemeinschaft Europaregion POMERANIA e. V.. W swoim przemówieniu Michael Sack, starosta powiatu Vorpommern-Greifswald i przewodniczący stowarzyszenia, pochwalił osiągnięcia stowarzyszenia w promowaniu międzynarodowego porozumienia i integracji transgranicznej.

„Podejście polegające na założeniu regionu transgranicznego, który współpracuje w celu rozwiązania problemów istniejących dla mieszkańców naszego regionu przygranicznego, początkowo spotkało się z dużym sceptycyzmem po obu stronach w pierwszej fazie po jego założeniu”, odniósł się Sack w swoim przemówieniu.

„Dziś, 30 lat później, lokalna społeczność postrzega siebie jako inicjatora i pioniera, a często także moderatora i mediatora w działaniach na pograniczu. Każdy projekt bezpośrednio lub pośrednio pomaga przełamać granice. Wzmacniane są partnerstwa i tworzone nowe między miastami, gminami i przedsiębiorstwami. Ludzie poznają się nawzajem, co często prowadzi do przyjaźni” – mówi Sack. Są to wyniki, których nie oddadzą ani tabele budowlane, ani materiały statystyczne, ale odzwierciedlają one podstawową ideę wspólnoty gmin i Euroregionu Pomerania.

W przeszłości wsparcie finansowe otrzymały setki większych i tysiące mniejszych projektów. Spektrum obejmowało wiele tematów, takich jak infrastruktura, gospodarka, zdrowie, szkoła czy kultura. Jednym z najważniejszych projektów jest utworzenie transgranicznej „sieci telemedycznej” po stronie niemieckiej i polskiej.

W przyszłości ma być dalej promowane utworzenie EUWT, Europejskiego Ugrupowania Współpracy Terytorialnej, w celu stworzenia nowej zinstytucjonalizowanej sieci. Celem jest osiągnięcie nowej zinstytucjonalizowanej formy współpracy transgranicznej.