07.06.2022

godz. 11:00

do

godz. 15:00

Gdzie?

Prenzlau

Kategoria

Euroregion

Jubileusz 25-lecia Euroregionu Pomerania

Prawie 250 towarzyszy broni współpracy transgranicznej wzięło udział w obchodach 25-lecia Euroregionu Pomerania w Prenzlau w dniu 07.06.2022. Wydarzenie, na które wszyscy czekali z niecierpliwością, o czym świadczy duża liczba uczestników, która przerosła nawet najśmielsze oczekiwania organizatorów!

Było to święto dla wszystkich aktywnie zaangażowanych w codzienną promocję współpracy transgranicznej. Tym bardziej, że oprócz przedstawicieli polityki, w tym dwóch byłych prezydentów Euroregionu Pomerania, przedstawicieli innych euroregionów pogranicza polsko-niemieckiego, ale przede wszystkim licznych beneficjentów zarówno projektów Interreg, jak i tych w ramach Funduszu Małych Projektów, dla których i dzięki którym nasza transgraniczna społeczność się rozrosła.

Już sama forma wydarzenia pokazała, jak bardzo zmienił się Euroregion Pomerania w ostatnim ćwierćwieczu. Do tej pory były wspólne działania, ale to, co zaprezentowali przedwczoraj obaj prezydenci i gospodarze wydarzenia, daleko wykraczało poza ramy współpracy, jaką znamy.
Po raz pierwszy od ponad dwóch lat wydarzenie tego kalibru pokazało, że pandemia, której skutki odczuwamy do dziś, nie tylko nie zniweczyła dorobku osób działających na rzecz integracji naszego Euroregionu, ale wręcz wzmocniła je poprzez konieczność poszukiwania nowych rozwiązań.
Wspólne przemówienie powitalne panów Michaela Sacka i Krzysztofa Soski, w którym wzajemnie się uzupełniali, wspierali i snuli plany na przyszłość, jest najlepszym przykładem na to, że Euroregion Pomerania dojrzał do zmian, dojrzał do tworzenia nowych, wspólnych struktur w ramach Europejskiego Ugrupowania Współpracy Terytorialnej EUWT, a słowa „Razem kształtujemy przyszłość Euroregionu Pomerania” nabrały nowego znaczenia.

Moderatorzy wydarzenia, Jolanta Płachecka-Kopeć i Martin Hanf, wprowadzili uczestników uroczystości w odpowiedni nastrój nie tylko poprzez wspólne moderowanie, ale także poprzez umiejętną wymianę językową, dając im poczucie prawdziwej wspólnoty.

Przedstawiciele Meklemburgii-Pomorza Przedniego, Brandenburgii i województwa zachodniopomorskiego mówili o sukcesach, potrzebach, trudnościach, a przede wszystkim o planach na przyszłość.
Sekretarz Stanu w Ministerstwie Nauki, Kultury, Spraw Federalnych i Europejskich Meklemburgii-Pomorza Przedniego, Susanne Bowen, podkreśliła znaczenie dwujęzyczności oraz potrzebę wzmocnienia współpracy pomiędzy Euroregionem a Biurem Szczecińskiego Regionu Metropolitalnego.

Sekretarz stanu ds. europejskich i komisarz ds. stosunków polsko-brandenburskich Jobst-Hinrich Ubbelohde podziękował wszystkim obecnym za ich wkład w kształtowanie tej części polsko-niemieckiego pogranicza i zwrócił uwagę, że projekty takie jak sieć punktów usługowo-doradczych oraz centrum kontaktowo-doradcze są nie tylko wsparciem dla naszych obywateli, administracji i przedsiębiorców, ale przede wszystkim przykładem dla innych euroregionów i podstawą do tworzenia przygranicznych centrów informacyjnych wzdłuż całej granicy.

Dla dr Norberta Obryckiego, Pełnomocnika Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego ds. Współpracy Transgranicznej, najważniejszym osiągnięciem ostatnich 25 lat jest fakt, że Euroregion Pomerania to międzynarodowa rodzina, w której czuje się dobrze zaopiekowany jako jej członek.
Ważną częścią obchodów jubileuszu było wręczenie nagród Euroregionu za szczególne osiągnięcia. Zarówno niemieccy, jak i polscy aktorzy zostali uhonorowani w trzech kategoriach.

Ze strony niemieckiej gminę Blankensee, Begegnungszentrum Lunow e.V. oraz założyciela i wieloletniego dyrektora zarządzającego Kommunalgemeinschaft Europaregion Pomerania e.V., Petera Heise, a ze strony polskiej powiat wałecki, stowarzyszenie Carpe Diem z Dobrej oraz dyrektora Łobeskiego Domu Kultury, Dariusza Ledziona.

Wspaniałą oprawę muzyczną zapewniła Pruska Orkiestra Kameralna z Prenzlau, której repertuar nawiązywał do wszystkich części Euroregionu Pomerania.
Dopełnieniem obchodów była wystawa Andrzeja Łazowskiego „25 spojrzeń przez granicę”, która powstała specjalnie z okazji jubileuszu.