Interreg VI A „Duże projekty” – Szkolenia dla wnioskodawców w ramach zbliżającego się 4 naboru wniosków

UWAGA!
Do wszystkich zainteresowanych dużymi projektami Interreg!

Wspólny Sekretariat (WS) Programu Współpracy Meklemburgia-Pomorze Przednie / Brandenburgia / Polska 2021-2027 ogłasza rozpoczęcie kolejnej rundy szkoleń dla wnioskodawców w naszym Programie.

Szkolenia dla wnioskodawców w ramach zbliżającego się 4 naboru wniosków. Planowany nabór będzie trwał od 06.05.2024 r. do 30.08.2024 r.

WS proponuje trzy terminy szkoleń w różnych lokalizacjach:

– 07.03.2024 r. w Löcknitz,

– 19.03.2024 r. w Szczecinie,

– 26.03.2024 r. w Prenzlau.

Zagadnienia:

  1. Program Współpracy Interreg VI A Meklemburgia-Pomorze Przednie / Brandenburgia – priorytety 1 i 2 oraz cele szczegółowe tych priorytetów (CS 1.1 –  Badania i innowacje, CS 2.4 – Przystosowanie do zmian klimatu oraz 2.7 – Ochrona przyrody i bioróżnorodność)
  2. Opracowywanie projektu i składanie wniosku
  3. Wskazówki merytoryczne i techniczne, dotyczące złożenia wniosku projektowego poprzez nowy elektroniczny system monitoringu (JEMS)
  4. Procedura wyboru projektów
  5. Wytyczne kwalifikowalności wydatków
  6. Informacja i promocja

Czas trwania: 10.00 – 15.00

Szkolenia skierowane są do polskich i niemieckich wnioskodawców i będą tłumaczone symultanicznie na język polski/niemiecki.
Liczba uczestników każdego szkolenia jest ograniczona. Prosimy zatem, aby każda organizacja/instytucja zgłosiła maksymalnie 2 osoby.

Strona internetowa: https://www.interreg6a.net/pl/szkolenia-dla-wnioskodawcow/

Zgłoszenia poprzez formularz:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeusZabXmsfgoWxpjS_IBSt_b95huCayXdw9yvPvP3sUdfvYg/viewform