Informacje o pierwszych szkoleniach w ramach Interreg VIA

Wspólny Sekretariat Programu Interreg VI A we współpracy z Regionalnymi Punktami Kontaktowymi zaprasza Państwa na szkolenia. Szkolenia skierowane są do polskich i niemieckich zainteresowanych, którzy chcą wziąć udział
w nadchodzących naborach wniosków o dofinasowanie. Szkolenia odbędą się 21.03.2023 r. w Szczecinie oraz 28.03.2023 r. w Prenzlau.

Liczba uczestników każdego szkolenia jest ograniczona. Dlatego też prosimy, aby każda organizacja/instytucja zgłosiła maksymalnie 2 osoby. Zgłoszenie/udział zostanie potwierdzony przez Wspólny Sekretariat. Przesłane zostaną także agenda i wskazówki dotyczące dojazdu.

Zagadnienia:

  1. Program Współpracy Interreg VI A Meklemburgia-Pomorze Przednie / Brandenburgia – priorytety i cele
  2. Opracowywanie projektu i składanie wniosku
  3. Wskazówki merytoryczne i techniczne, dotyczące złożenia wniosku projektowego poprzez nowy elektroniczny system monitoringu (JEMS)
  4. Procedura wyboru projektów
  5. Wytyczne kwalifikowalności wydatków
  6. Informacja i promocja

Szkolenia będą tłumaczone symultanicznie na język polski/niemiecki.

Więcej informacji oraz formularze rejestracyjne na szkolenia można znaleźć tutaj:

https://www.interreg6a.net/pl/wiadomosci/