Dokumenty Funduszu Małych Projektów zostały opublikowane

Po bardzo intensywnych pracach przygotowawczych i ścisłej koordynacji z Instytucją Zarządzającą i Partnerami Programu Współpracy Interreg VI A Meklemburgia-Pomorze Przednie / Brandenburgia / Polska 2021-2027, możemy nareszcie przedstawić wytyczne i dokumenty aplikacyjne Funduszu Małych Projektów.

Jak już informowaliśmy, pojawią się pewne znaczące zmiany w realizacji Małych Projektów.

Małe Projekty mogą być finansowane w obszarach „Kultura, zrównoważona turystyka”, jak również „Wzmocnienie zaufania”. W Programie Współpracy Interreg VI A naszego obszaru Programu istnieją więc dwa Fundusze Małych Projektów (FMP).

Zarządzaniem FMP „Kultura, zrównoważona turystyka” zajmuje się Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu Pomerania w Szczecinie dla całego obszaru Programu. Związek Komunalny Pomerania w Löcknitz jest odpowiedzialne za FMP „Wzmocnienie zaufania”.

Poniżej znajdują się wszystkie niezbędne dokumenty do przygotowania i złożenia wniosku o dofinansowanie. Ponadto w zakładce „Pliki do pobrania” można również pobrać logo Funduszu Małych Projektów. W zakładce „Złóż wniosek” odpowiadamy na pytania dotyczące wniosku i wymagań dla Małych Projektów.
Jeśli nie mają Państwo jeszcze partnera do projektu, mogą Państwo wypełnić formularz kontaktowy i przesłać go do nas.

Po zapoznaniu się z dokumentami, będziemy zaszczyceni, jeśli zechcecie się Państwo z nami skontaktować i omówić swoje pomysły na projekt.

Pliki do pobrania

Pliki do pobrania

Dokumenty, formularze i elementy graficzne
Kliknij tutaj

Złóż wniosek

Złóż wniosek

Wskazówki dotyczące dokumentów wniosku
Kliknij tutaj

Poszukiwanie partnerów

Poszukiwanie partnerów

Znajdź swojego partnera projektu
Kliknij tutaj