Dokumentdetails

Załącznik 4 do wniosku, Oświadczenie dot. przestrzegania Karty Praw Podstawowych

Dodatkowo tylko dla polskich samorządów i instytucji administrowanych lub nadzorowanych przez samorządy.

05.06.2023
a4_FMP_Oswiadczenie-dot.-przestrzegania-Karty-Praw-Podstawowych-UE.docx