Dokumentdetails

Transgraniczna Koncepcja Rozwoju i Działania Euroregionu Pomerania na lata 2000 – 2006

Koncepcja rozwoju i działania ma obejmować lata 2000-2006, stanowić kontynuację istniejącej w chwili obecnej koncepcji i dostosować ja odpowiednio do nowych warunków. W szczególności ma ona przedstawić wyczerpująco również przyszłe zadania Euroregion POMERANIA w rozwoju regionu oraz kształtowaniu współpracy polsko-niemieckiej, przyszłe pola koniecznych działań oraz odpowiednie kompleksy przedsięwzięć.

16.06.1999
EHK_Pomerania_2000-2006_PL.pdf