Dokumentdetails

Transgraniczna koncepcja działań i rozwoju Euroregionu POMERANIA na lata 2007 – 2013

Mając na uwadze istniejące ukierunkowanie Wspólnoty Europejskiej na lata 2007-2013 zadanie polega na dostosowaniu istniejącej koncepcji działań i rozwoju do celów i nowych warunków oraz jej aktualizacji na lata 2007 – 2013.

31.08.2006
EHK_POMERANIA_2007-2013_PL.pdf