Uwaga! Wytyczne FMP zostały zmienione

Wytyczne dotyczące Funduszów Małych Projektów musiały zostać zaktualizowane z następującego powodu. Komisja Europejska poinformowała instytucje programowe o nowej interpretacji dotyczącej kwalifikowalności wkładów rzeczowych w formie dobrowolnej, nieodpłatnej pracy. W konsekwencji dobrowolna nieodpłatna praca nie może być już rozliczana jako wydatek kwalifikowalny w ramach kategorii kosztów 1 koszty personelu. Obejmuje to wydatki na dobrowolną nieodpłatną pracę […]

Euroregionalny Komitet Sterujący Funduszy Małych Projektów został ukonstytuowany

W dniu 11 lipca 2023 r. w Löcknitz odbyło się posiedzenie inauguracyjne Euroregionalnego Komitetu Sterującego (EKS) Funduszy Małych Projektów dla Celów Szczegółowych 4.6 „Kultura i zrównoważona turystyka” i 6.3 „Wzmacnianie zaufania”. Podczas spotkania został przyjęty Regulamin Euroregionalnego Komitetu Sterującego. Członkowie EKS zapoznali się z zasadami i wytycznymi dotyczącymi Funduszy Małych Projektów w bieżącym Programie. Członkowie […]

Dokumenty Funduszu Małych Projektów zostały opublikowane

Po bardzo intensywnych pracach przygotowawczych i ścisłej koordynacji z Instytucją Zarządzającą i Partnerami Programu Współpracy Interreg VI A Meklemburgia-Pomorze Przednie / Brandenburgia / Polska 2021-2027, możemy nareszcie przedstawić wytyczne i dokumenty aplikacyjne Funduszu Małych Projektów. Jak już informowaliśmy, pojawią się pewne znaczące zmiany w realizacji Małych Projektów. Małe Projekty mogą być finansowane w obszarach „Kultura, zrównoważona […]

Spotkanie informacyjne dotyczące Funduszu Małych Projektów w ramach Interreg VIA

W dniu 09.05.2023 r. obaj zarządzający Funduszami Małych Projektów (FMP) w Programie Współpracy Interreg VI A zorganizowali wydarzenie informacyjne. Ponad 60 polskich i niemieckich wolontariuszy, a także przedstawicieli stowarzyszeń i gmin informowało się podczas webinarium online o możliwościach finansowania w ramach nowego FMP. Prezentację można pobrać tutaj: Pracownicy biura FMP chętnie odpowiedzą na dalsze pytania […]