„25 Spojrzeń przez granicę” wystawa fotografii Andrzeja Łazowskiego

Pięćdziesiąt portretów osobistości współpracy polsko-niemieckiej jest świadectwem wspaniałych partnerstw, które powstały w naszym Euroregionie w ciągu ostatniego ćwierćwiecza. 8 grudnia w Szczecinie otwarto wystawę Andrzeja Łazowskiego, zorganizowaną z okazji 25-lecia Euroregionu Pomerania.

Otwarcie wystawy zbiegło się w czasie z debatą „30 lat razem – przegląd i perspektywy współpracy polsko-niemieckiej w Euroregionie Pomerania” i stanowiło dla niej doskonałą ilustrację.

Wystawa, której oficjalne otwarcie planowano na 25-lecie, ale dwukrotnie przekładano z powodu pandemii, będzie prezentowana po obu stronach granicy. Do końca tego roku będzie ją można oglądać w Szczecinie, a w przyszłym roku m.in. w Prenzlau.

Wystawa jest wspierana przez projekt „Transkodowanie Pomorza” w ramach programu współpracy Interreg V A.
Album z portretami i debata są sponsorowane przez Fundację Współpracy Polsko-Niemieckiej.