Dokumentdetails

Programmlogo, vereinfacht, monochrome, schwarz (Vektorgrafik EPS)

24.08.2023
Int6a_Programmlogo_minimized_monochrome_black.eps