Związek Celowy Gmin POMERANIA obchodzi 30-lecie istnienia

W Greifswaldzie 1 marca 2023 r. ponad 100 gości, wśród których m.in. parlamentarny sekretarz stanu dla Pomorza Zachodniego i Wschodniej Meklemburgii Heiko Miraß, świętowało 30-lecie Związku Celowego Gmin POMERANIA e. V. W swoim wystąpieniu Michael Sack, Starosta Powiatu Vorpommern-Greifswald i Prezes Związku Celowego Gmin, pochwalił osiągnięcia stowarzyszenia w zakresie wspierania międzynarodowego zrozumienia i integracji transgranicznej.

„Podejście polegające na założeniu regionu transgranicznego, który współpracuje w celu rozwiązania problemów, które istnieją dla mieszkańców naszego regionu przygranicznego, spotkało się początkowo z dużym sceptycyzmem po obu stronach podczas pierwszej fazy po jego założeniu”, nawiązał Sack w swoim wystąpieniu.

„Dziś, 30 lat później, Związek Celowy postrzega siebie jako inicjatora i prekursora, często także jako moderatora i mediatora w działaniach o charakterze pograniczno-regionalnym. Każdy projekt bezpośrednio lub pośrednio pomaga nieco przełamać granice. Wzmacniane są partnerstwa i tworzone nowe między miastami, gminami i przedsiębiorstwami. Ludzie poznają się nawzajem, co często prowadzi do przyjaźni – mówi Sack. Są to rezultaty, których nie odda ani tablica budowlana, ani materiał statystyczny, ale odzwierciedlają one podstawową ideę Związku Celowego Gmin i Euroregionu Pomerania.

W przeszłości setki większych i tysiące mniejszych projektów otrzymały wsparcie finansowe. Spektrum obejmowało liczne tematy, takie jak infrastruktura, gospodarka, zdrowie, szkoła czy kultura. Jednym z najważniejszych projektów jest utworzenie transgranicznej „sieci telemedycznej” po stronie niemieckiej i polskiej.

W przyszłości ma być dalej wspierane utworzenie EUWT, czyli Europejskiego Ugrupowania Współpracy Terytorialnej, w celu uzyskania nowej zinstytucjonalizowanej formy współpracy transgranicznej.