Kalejdoskop. Muzea po tej i tamtej stronie Odry

SBC Uckermark und Barnim

Muzeum Miejskie w Schwedt pokazuje wystawę wędrującą „Kalejdoskop. Muzea po tej i tamtej stronie Odry” od 10-go marca do 7-go kwietnia 2019 r. Schwedt nad Odrą jest kolejnym przystankiem po pierwszej prezentacji w Klasztorze Dominikanów w Prenzlau. Celem tej wystawy jest pokazanie przez polskie i niemieckie muzea skrawka wspólnej europejskiej kultury.

Dla tej wspólnej wędrującej wystawy uczestniczące w niej muzea: Muzeum Ehm-Welk i Regionalne Angermünde, Muzeum Regionu Odry Bad Freienwalde, Muzeum Pojezierza Myśliborskiego, Klasztor Dominikanów Prenzlau, Muzeum Miejskie Schwedt/Oder, Muzeum Archeologiczno-Historyczne w Stargardzie i Zamek Książąt Pomorskich w Szczecinie, wybrały po pięć eksponatów ze swoich zbiorów, od archeologicznych znalezisk, aż do współczesnej sztuki. Jednocześnie muzea przedstawią się i wskazują swoje osobliwości, które można zobaczyć na miejscu. Jako muzeum w akcji, „Kalejdoskop” pobudza do poznania i pojechania do miejsc tych różnorodnych wystaw i zbiorów.

W niedzielę, 10-go marca 2019 r. o godz. 15.00 odbędzie się otwarcie wystawy w Muzeum Miejskim w Schwedt.

W ramach „Museumscafé w niedzielę“ polskie muzea będą przedstawiać się przed szeroką publicznością w Schwedt. Taka platforma daje możliwość bliższego poznania polskich miejsc w regionie przygranicznym. Gośćmi będą: Muzeum Archeologiczno-Historyczne w Stargardzie - w niedzielę, 17-go marca 2019 r., o godz. 15.00, Muzeum Pojezierza Myśliborskiego - w niedzielę, 24-go marca 2019 r., o godz. 15.00 i Zamek Książąt Pomorskich w Szczecinie - w niedzielę, 31-go marca 2019 r., o godz. 15.00. Wstęp na wszystkie imprezy jest wolny.

Inicjatorem wystawy był Klasztor Dominikanów w Prenzlau w ramach tematu roku Kraju Kultury 2018 „Dziedziczymy. Europa w Brandenburgii – Brandenburgia w Europie.” Muzea Miejskie Schwedt/Oder biorą chętnie udział w tym przedsięwzięciu, ponieważ polsko-niemiecka współpraca na płaszczyźnie muzealnej jest jednym z priorytetów instytucji.

Muzea w Schwedt współpracują już w polsko-niemieckiej Sieci Muzealnej, a to jest ważne do rozwoju. Współpraca dla niemieckiej strony jest zrozumiała i odbywa się na różnych poziomach. Nowością dla Schwedt jest współpraca z Muzeum Pojezierza Myśliborskiego, z Muzeum Archeologiczno-Historycznym w Stargardzie i z Zamkiem Książąt Pomorskich w Szczecinie. Kontakty te są dla pracy muzealnej bardzo wartościowe i umożliwiają dalsze rozszerzenie sieciowe.

Wystawa obok niezwykłych obiektów pokazuje także duże fotografie osobliwości poszczególnych muzeów, możliwe do zobaczenia już w ich miejscach przebywania.