Pliki do pobrania

Strona główna Funduszu Małych Projektów

Fundusz Małych Projektów Interreg VI A

Wsparcie projektów polsko-niemieckich
Kliknij tutaj

Kontakt

Pliki do pobrania dla Funduszu Małych Projektów

Tutaj już wkrótce znajdziesz wytyczne Funduszu Małych Projektów, dokumenty do składania wniosków oraz formularze do rozliczania projektów.

W razie jakichkolwiek pytań zapraszamy do kontaktu.

Dla zainteresowanych dostępna jest poniżej prezentacja lub informacje na temat Programu Współpracy Interreg VI A:

FMP w okresie finansowania 2021-2027

Małe projekty mogą być finansowane w obszarach „Kultura, zrównoważona turystyka”, jak również „Wzmocnienie zaufania”. W Programie Współpracy Interreg VI A naszego obszaru Programu istnieją więc dwa Fundusze Małych Projektów (FMP).

Zarządzaniem FMP „Kultura, zrównoważona turystyka” zajmuje się Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu Pomerania w Szczecinie dla całego obszaru Programu. Związek Komunalny Pomerania w Löcknitz jest odpowiedzialne za FMP „Wzmocnienie zaufania”.

Maksymalny poziom dofinansowania dla małego projektu wynosi 80%. Dotacja z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) wynosi maksymalnie 50 000 EUR na projekt. Całkowite wydatki projektu są ograniczone do maksymalnie 100 000 EUR.

Przy finansowaniu małych projektów stosowane są uproszczenia dla wnioskodawców, takie jak metoda „projektu budżetu” oraz uproszczone opcje kosztów (UOK), czyli stawki ryczałtowe dla niektórych grup kosztów.

Obszar Programu

Homepage Interreg VI A MV/BB/PL 2021-2027