2. Posiedzenie Euroregionalnego Komitetu Sterującego

Członkowie EKS zatwierdzili pierwsze projekty do dofinansowania z FMP. W SC 6.3 wybrano 11 projektów o łącznej wartości dofinansowania 121 719 EUR (EFRR). Lista zatwierdzonych projektów w Celu Szczegółowym 6.3 „Wzmocnienie zaufania”:

Konstytuujące posiedzenie Euroregionalnego Komitetu Sterującego

Porządek obrad: Otwarcie posiedzenia i wprowadzenie przez Zarządzających FMP Andrea Gronwald, Dyrektor Kommunalgemeinschaft Europaregion POMERANIA e.V. Paweł Bartnik, Dyrektor Stowarzyszenia Gmin Polskich Euroregionu Pomerania Prezentacja Wytycznych dla Funduszu Małych Projektów Interreg VI A w CS 4.6 i CS 6.3 Przyjęcie Regulaminu Euroregionalnego Komitetu Sterującego Sprawy różne

Spotkanie informacyjne dotyczące Funduszu Małych Projektów w ramach Interreg VI A

W dniu 09.05.2023 r. obaj zarządzający Funduszami Małych Projektów (FMP) w Programie Współpracy Interreg VI A zorganizowali wydarzenie informacyjne. Ponad 60 polskich i niemieckich wolontariuszy, a także przedstawicieli stowarzyszeń i gmin informowało się podczas webinarium online o możliwościach finansowania w ramach nowego FMP. Prezentację można pobrać tutaj: