Co to jest Euroregion POMERANIA?

Euroregion POMERANIA to region transgraniczny z udziałem przygranicznych gmin oraz stowarzyszeń samorządu lokalnego Niemiec i Polski. Utworzony został 15 grudnia 1995 roku w Szczecinie. Współpraca opiera się na zawartej pomiędzy Polską a Niemcami umową, która została podpisana przez kolejnego partnera ze Szwecji (Związek Gmin Skanii) 1998 roku. W 2013 roku Szwecja odstąpiła od umowy i tym samym opuściła Euroregion.

Celem współpracy w Euroregionie POMERANIA jest podejmowanie wspólnych działań dla równomiernego i zrównoważonego rozwoju regionu oraz zblizenia jego mieszkańców i instytucji po obu stronach granicy.

Euroregion POMERANIA rozciąga się na powierzchni 35.500 km², wzdłuż granicy dwóch państw: Polski Północno-Zachodniej oraz Północnych Niemiec. Zamieszkuje go ok. 2,4 mln osób.

Ze względu na swoje położenie geograficzne Euroregion POMERANIA staje się ogniwem łączącym Europę Środkową z Europą Wschodnią oraz ze Skandynawią. Z punktu widzenia dalszej integracji europejskiej nawiązuje się obecnie do historycznie ukształtowanego na terytorium POMERANII połączenia wschód-zachód oraz północ-południe, dzięki czemu możliwe będzie stopniowe osiągnięcie zamierzonej przez UE harmonizacji warunków życia również w krajach członkowskich Euroregionu POMERANIA.