Państwa prywatność jest dla nas bardzo ważna

Polsko-Niemiecka Organizacja Młodzieżowa (DPJW) działa zgodnie z przepisami "Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Rozporządzenie o Podstawowej Ochronie Danych)", które weszlo w życie z dniem 25 maja 2018 r. W związku z tym zmieniono następujące dokumenty DPJW

  •     Wspólny wniosek
  •     Skrócona lista uczestników projektu
  •     Potwierdzenie udziału języku niemieckim   (formularz wstępny)
  •     Potwierdzenie udziału języku w polskim   (formularz wstępny)

Od dnia 25 maja 2018 r. nowe dokumenty sa dostępne na stronie internetowej DPJW pod hasłem "Dokumenty do pobrania": http://www.dpjw.org/dokumente-zum-downloaden/

Nowe zasady potwierdzania udziału w polsko-niemieckich projektach:

  1. Organizatorzy projektu wypełniają pierwszą część formularza "Potwierdzenie uczestnictwa", podając ogólne dane projektu (imię i nazwisko organizatorów, okres, lokalizację i numer zgłoszenia DPJW), a następnie kopiują formularz dla wszystkich uczestników. Druga część formularza zostanie wypełniona i podpisana przez wszystkich uczestników. Jeżeli uczestnicy nie ukończyli 16 roku życia, rodzice lub opiekunowie wypełniają i podpisują indywidualne "zaświadczenie o uczestnictwie". Wypełnione formularze pozostają u organizatorów projektu (zazwyczaj u gospodarza). Do celów weryfikacji można zwrócić się do organizatorów projektu o indywidualne "potwierdzenie uczestnictwa" do DPJW lub właściwego biura centralnego.
  2. Na podstawie zebranych indywidualnych "potwierdzeń uczestnictwa" organizatorzy projektu sporządzają "Podsumowującą listę uczestników projektu", którą podpisują szefowie obu grup. Wspólną listę uczestników projektu wraz z listą przeznaczoną do wykorzystania przekazuje się DPJW lub właściwemu biuru centralnemu. Skrócona lista uczestników projektu" ma na celu uproszczenie fakturowania. Zawarte w nim dane osobowe będą wykorzystywane wyłącznie do celów przetwarzania dokumentów księgowych oraz do ostatecznej oceny kwoty dofinansowania, jak również do ewentualnego przeglądu.

Organizatorzy projektu mają obowiązek przechowywania przez okres 5 lat dokumentów księgowych wraz z indywidualnymi "potwierdzeniami uczestnictwa". Okres przechowywania danych odpowiada prawu do analizy sformułowanemu w wytycznych DPJW. Należy również zauważyć, że brak wypełnionego "potwierdzenia uczestnictwa" prowadzi do wykluczenia danego uczestnika z finansowania przez DPJW, a podanie nieprawdziwych informacji może skutkować wszczęciem postępowania karnego.

Pełną treść "Deklaracji o ochronie danych" DPJW można poznać na podstronie "Ochrona danych" pod adresem: http://www.dpjw.org/ochrona-danych/

W obu biurach DPJW wyznaczono inspektora ochrony danych, z którym można się kontaktować za pośrednictwem poczty elektronicznej datenschutz@dpjw.org

 

Statystyki odwiedzin

Dzisiaj 2965

Wczoraj 4897

Ostatni tydzień 7862

Ostatni miesiąc 56857

Ogólny 10186880

Kubik-Rubik Joomla! Extensions

Cookies ułatwiają przygotowanie naszej oferty internetowej oraz analizę statystyczną. Korzystając z naszej strony internetowej wyrażają Państw zgodę na wykorzystanie przez nas Cookies.