Zadania Service- und BeratungsCentren (Centrów Usługowo Doradczych)

SBC Neubrandenburg

INFORMACJE OGÓLNE 

Transgraniczna sieć Centrów Usług i Doradztwa (SBC/CUD) wspiera małe i średnie przedsiębiorstwa, stowarzyszenia, instytucje, gminy, instytucje edukacyjne i osoby prywatne w regionie w ich transgranicznej działalności.

Link do strony internetowej:

SBCUD logo

ŚWIADCZENIA SERVICE- UND BERATUNGSCENTREN / Centrów Usługowo Doradczych(SBC/CUD)

W ścisłej współpracy z partnerami niemieckimi, polskimi i innymi, Centra Serwisowo-Doradcze oferują bezpłatnie następujące usługi: